Historia pary nr 28
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 1 EW -100 60.0
2 EW +100 67.5
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 3 EW -400 15.0
4 EW -660 30.0
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 5 EW -650 25.0
6 EW +250 89.3
Jan Maślanka -Jerzy Małek 7 EW +620 70.0
8 EW +400 90.0
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 9 EW +600 40.0
10 EW +620 17.5

Wynik 50.4
+/- 0.0
Razem 50.4