Historia pary nr 31
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 1 NS +140 75.0
2 NS -100 32.5
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 3 NS +150 47.5
4 NS +660 70.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 5 NS -100 10.0
6 NS +500 99.8
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 7 NS -600 57.5
8 NS +50 70.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 9 NS -630 25.0
10 NS -600 95.0

Wynik 58.2
+/- 0.0
Razem 58.2