Historia pary nr 33
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 1 NS +100 40.0
2 NS -100 32.5
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 3 NS +120 22.5
4 NS +170 10.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 5 NS -100 10.0
6 NS -200 21.1
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 7 NS -600 57.5
8 NS -120 42.5
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 9 NS -650 10.0
10 NS -650 32.5

Wynik 27.8
+/- 0.0
Razem 27.8