Historia pary nr 34
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 1 NS +90 22.5
2 NS +600 85.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 3 NS -50 10.0
4 NS +660 70.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 5 NS -100 10.0
6 NS -50 65.7
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 7 NS -620 30.0
8 NS -500 0.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 9 NS -600 60.0
10 NS -660 2.5

Wynik 35.5
+/- 0.0
Razem 35.5