Historia pary nr 35
Stanisław Grybel -Adam Stachura

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 1 NS +100 40.0
2 NS +130 67.5
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 3 NS -50 10.0
4 NS +660 70.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 5 NS +300 37.5
6 NS -100 55.2
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 7 NS +200 95.0
8 NS +50 70.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 9 NS -1370 0.0
10 NS -660 2.5

Wynik 44.7
+/- 0.0
Razem 44.7