Historia pary nr 40
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 1 EW -100 60.0
2 EW +100 67.5
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak 3 EW -150 52.5
4 EW -660 30.0
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 5 EW +100 90.0
6 EW +50 34.2
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 7 EW +630 85.0
8 EW -50 30.0
Stanisław Grybel -Adam Stachura 9 EW +1370100.0
10 EW +660 97.5

Wynik 64.6
+/- 0.0
Razem 64.6