Historia pary nr 41
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 1 NS +100 40.0
2 NS +130 67.5
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 3 NS +430 97.5
4 NS +660 70.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 5 NS +650 75.0
6 NS -150 39.5
- 7 NS średnia 50.0
8 NS średnia 50.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 9 NS +100 85.0
10 NS -650 32.5

Wynik 60.7
+/- 2.6
Razem 63.3