Historia pary nr 42
Jan Janik -Aleksander Poznysz

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 1 NS +50 10.0
2 NS -200 0.0
- 3 NS średnia 50.0
4 NS średnia 50.0
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 5 NS -100 10.0
6 NS -150 39.5
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 7 NS -600 57.5
8 NS -400 10.0
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 9 NS -650 10.0
10 NS -620 82.5

Wynik 31.9
+/- 2.0
Razem 33.9