Historia pary nr 43
Tomasz Baj -Jan Dawidowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 1 NS +200 95.0
2 NS -100 32.5
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 3 NS +150 47.5
4 NS +600 15.0
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 5 NS +500 50.0
6 NS +110 76.2
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 7 NS -170 80.0
8 NS -120 42.5
- 9 NS średnia 50.0
10 NS średnia 50.0

Wynik 53.8
+/- 2.0
Razem 55.8