Historia pary nr 44
Jan Grygier -Andrzej Witkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 1 NS +90 22.5
2 NS -100 32.5
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 3 NS +180 72.5
4 NS +630 30.0
- 5 NS średnia 50.0
6 NS średnia 50.0
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 7 NS -600 57.5
8 NS +50 70.0
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 9 NS -620 40.0
10 NS -620 82.5

Wynik 50.7
+/- 2.0
Razem 52.7