Historia pary nr 45
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
- 1 NS średnia 50.0
2 NS średnia 50.0
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 3 NS +150 47.5
4 NS +630 30.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 5 NS +300 37.5
6 NS +200 89.3
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 7 NS -600 57.5
8 NS +50 70.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 9 NS +500 100.0
10 NS -650 32.5

Wynik 56.4
+/- 2.0
Razem 58.4