Historia pary nr 47
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 1 EW -90 77.5
2 EW +100 67.5
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 3 EW -150 52.5
4 EW -660 30.0
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 5 EW -300 62.5
6 EW -200 10.6
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 7 EW +650 97.5
8 EW -100 2.5
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 9 EW -100 15.0
10 EW +650 67.5

Wynik 48.3
+/- 0.0
Razem 48.3