Historia pary nr 49
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 1 EW -50 90.0
2 EW +100 67.5
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 3 EW -150 52.5
4 EW -600 85.0
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 5 EW -650 25.0
6 EW +300 94.6
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 7 EW +600 42.5
8 EW -50 30.0
Jan Janik -Aleksander Poznysz 9 EW +650 90.0
10 EW +620 17.5

Wynik 59.4
+/- 0.0
Razem 59.4