Historia pary nr 52
Marek Michalski -Dariusz Wincenty

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Janik -Aleksander Poznysz 1 EW -50 90.0
2 EW +200100.0
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 3 EW -180 27.5
4 EW -630 70.0
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 5 EW -650 25.0
6 EW +150 60.5
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 7 EW +170 20.0
8 EW +120 57.5
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 9 EW -500 0.0
10 EW +650 67.5

Wynik 51.8
+/- 0.0
Razem 51.8