Historia pary nr 53
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski

historia1

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 1 NS +50 10.0
2 NS -100 32.5
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 3 NS +150 47.5
4 NS +660 70.0
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 5 NS +650 75.0
6 NS -150 39.5
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 7 NS -600 57.5
8 NS -300 22.5
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 9 NS -650 10.0
10 NS -650 32.5

Wynik 39.7
+/- 0.0
Razem 39.7