Historia pary nr 11
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Maślanka -Jerzy Małek 11 NS -50 47.5
12 NS +620 75.0
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 13 NS -200 21.1
14 NS -420 47.5
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 15 NS +500 100.0
16 NS +140 15.8
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 17 NS +480 37.5
18 NS +50 65.0
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 19 NS +110 95.0
20 NS +400 85.0

Wynik 58.9
+/- 0.0
Razem 58.9