Historia pary nr 12
Józef Grybel -Ryszard Niziałek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 11 NS -100 40.0
12 NS +110 25.0
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 13 NS -600 13.2
14 NS -420 47.5
Jan Maślanka -Jerzy Małek 15 NS +300 95.0
16 NS +420 52.6
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 17 NS +450 10.0
18 NS -420 10.0
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 19 NS -100 35.0
20 NS +80 22.5

Wynik 35.0
+/- 0.0
Razem 35.0