Historia pary nr 15
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Dima Orlenko -Damian Barcewicz 11 NS +130 87.5
12 NS -800 0.0
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal 13 NS +200 78.8
14 NS -300 85.0
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński 15 NS +180 90.0
16 NS -50 5.3
Jan Maślanka -Jerzy Małek 17 NS +430 5.0
18 NS +50 65.0
Jerzy Snopczyński -Wiktor Mieszczanowicz 19 NS -50 70.0
20 NS +100 45.0

Wynik 53.1
+/- 0.0
Razem 53.1