Historia pary nr 20
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek 11 EW +140 75.0
12 EW -620 25.0
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak 13 EW 60/60 60.0
14 EW +420 52.5
Wojciech Sękowski -Marek Czerniawski 15 EW -110 25.0
16 EW +50 94.6
Mariusz Lewkowicz -Hubert Opaczewski 17 EW -980 12.5
18 EW -50 35.0
Stanisław Grybel -Adam Stachura 19 EW +200100.0
20 EW -500 7.5

Wynik 48.7
+/- 0.0
Razem 48.7