Historia pary nr 23
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Józef Grybel -Ryszard Niziałek 11 EW +100 60.0
12 EW -110 75.0
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld 13 EW -200 21.1
14 EW +300 15.0
Leszek Urbańczyk -Zofia Wróblewska 15 EW -100 37.5
16 EW -450 15.8
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski 17 EW -480 62.5
18 EW -50 35.0
Bogumiła Opaczewska -Czesław Banowicz 19 EW +150 90.0
20 EW -80 77.5

Wynik 48.9
+/- 0.0
Razem 48.9