Historia pary nr 27
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 11 EW -50 37.5
12 EW -140 65.0
Jan Janik -Aleksander Poznysz 13 EW -100 50.0
14 EW +420 52.5
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 15 EW -100 37.5
16 EW -420 47.3
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 17 EW -480 62.5
18 EW -50 35.0
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 19 EW +100 65.0
20 EW -90 67.5

Wynik 51.9
+/- 0.0
Razem 51.9