Historia pary nr 29
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 11 EW +140 75.0
12 EW -620 25.0
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 13 EW -100 50.0
14 EW +420 52.5
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 15 EW -90 50.0
16 EW -420 47.3
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 17 EW -480 62.5
18 EW -50 35.0
Jan Janik -Aleksander Poznysz 19 EW +50 30.0
20 EW +200100.0

Wynik 52.7
+/- 0.0
Razem 52.7