Historia pary nr 30
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 11 EW +140 75.0
12 EW +200 87.5
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 13 EW +140 73.6
14 EW +590100.0
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 15 EW -50 60.0
16 EW -450 15.8
Jan Janik -Aleksander Poznysz 17 EW -480 62.5
18 EW -50 35.0
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 19 EW +50 30.0
20 EW -110 45.0

Wynik 58.4
+/- 0.0
Razem 58.4