Historia pary nr 31
Antoni Ochot -Andrzej Kaźmierczak

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 11 NS +130 87.5
12 NS +620 75.0
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 13 NS 60/60 60.0
14 NS -420 47.5
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 15 NS +150 85.0
16 NS +450 84.1
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 17 NS +500 65.0
18 NS +50 65.0
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 19 NS -100 35.0
20 NS +200 72.5

Wynik 67.6
+/- 0.0
Razem 67.6