Historia pary nr 33
Jarosław Molenda -Jerzy Olenderek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik 11 NS -140 25.0
12 NS +620 75.0
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk 13 NS +130 68.3
14 NS -420 47.5
Leon Łukaszewicz -Jerzy Poznar 15 NS +100 62.5
16 NS +500 97.2
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala 17 NS +480 37.5
18 NS +50 65.0
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa 19 NS -50 70.0
20 NS +100 45.0

Wynik 59.3
+/- 0.0
Razem 59.3