Historia pary nr 37
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 11 EW +630100.0
12 EW -140 65.0
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 13 EW -200 21.1
14 EW +420 52.5
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz 15 EW -140 20.0
16 EW 60/60 60.0
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 17 EW -480 62.5
18 EW -50 35.0
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 19 EW +50 30.0
20 EW -800 0.0

Wynik 44.6
+/- 0.0
Razem 44.6