Historia pary nr 39
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 11 EW +170 95.0
12 EW +200 87.5
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 13 EW -100 50.0
14 EW +420 52.5
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 15 EW +110 82.5
16 EW +50 94.6
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański 17 EW -980 12.5
18 EW +420 90.0
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 19 EW +100 65.0
20 EW -200 27.5

Wynik 65.7
+/- 0.0
Razem 65.7