Historia pary nr 40
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński 11 EW +50 52.5
12 EW -620 25.0
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz 13 EW -500 10.6
14 EW +420 52.5
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 15 EW -100 37.5
16 EW -420 47.3
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 17 EW -480 62.5
18 EW -50 35.0
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 19 EW +100 65.0
20 EW +90 90.0

Wynik 47.8
+/- 0.0
Razem 47.8