Historia pary nr 41
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 11 NS +130 87.5
12 NS -200 12.5
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 13 NS -140 26.3
14 NS -590 0.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 15 NS +90 50.0
16 NS +420 52.6
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 17 NS +480 37.5
18 NS -400 22.5
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 19 NS -100 35.0
20 NS +90 32.5

Wynik 35.6
+/- 0.0
Razem 35.6