Historia pary nr 42
Jan Janik -Aleksander Poznysz

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 11 NS +50 62.5
12 NS +140 35.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 13 NS +100 50.0
14 NS -420 47.5
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 15 NS +50 40.0
16 NS +420 52.6
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 17 NS +480 37.5
18 NS +50 65.0
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 19 NS -50 70.0
20 NS -200 0.0

Wynik 46.0
+/- 0.0
Razem 46.0