Historia pary nr 43
Tomasz Baj -Jan Dawidowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 11 NS -140 25.0
12 NS -200 12.5
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 13 NS +100 50.0
14 NS -420 47.5
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 15 NS +50 40.0
16 NS +200 26.3
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 17 NS +480 37.5
18 NS +50 65.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 19 NS -150 10.0
20 NS -90 10.0

Wynik 32.3
+/- 0.0
Razem 32.3