Historia pary nr 44
Jan Grygier -Andrzej Witkowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 11 NS +50 62.5
12 NS +140 35.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 13 NS +100 50.0
14 NS +100 100.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 15 NS +50 40.0
16 NS +450 84.1
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 17 NS +480 37.5
18 NS +50 65.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 19 NS -100 35.0
20 NS +140 60.0

Wynik 56.9
+/- 0.0
Razem 56.9