Historia pary nr 45
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 11 NS -140 25.0
12 NS +620 75.0
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 13 NS +100 50.0
14 NS -450 7.5
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 15 NS +100 62.5
16 NS +420 52.6
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 17 NS +480 37.5
18 NS +50 65.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 19 NS -50 70.0
20 NS +110 55.0

Wynik 50.0
+/- 0.0
Razem 50.0