Historia pary nr 46
Cathy Bałdysz -Marek Bałdysz

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 11 NS +130 87.5
12 NS +630 97.5
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 13 NS +500 89.3
14 NS -420 47.5
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 15 NS -110 17.5
16 NS +420 52.6
- 17 NS średnia 50.0
18 NS średnia 50.0
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 19 NS -50 70.0
20 NS +800 100.0

Wynik 66.2
+/- 4.0
Razem 70.2