Historia pary nr 47
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 11 NS +130 87.5
12 NS -200 12.5
- 13 NS średnia 50.0
14 NS średnia 50.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 15 NS -110 17.5
16 NS +420 52.6
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 17 NS +480 37.5
18 NS +50 65.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 19 NS -100 35.0
20 NS +200 72.5

Wynik 48.0
+/- 2.0
Razem 50.0