Historia pary nr 48
Paweł Ofman -Tadeusz Skowroński

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 11 NS -50 47.5
12 NS +620 75.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 13 NS +100 50.0
14 NS -420 47.5
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 15 NS -140 2.5
16 NS +180 21.1
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 17 NS +980 87.5
18 NS -430 0.0
- 19 NS średnia 50.0
20 NS średnia 50.0

Wynik 43.1
+/- 2.0
Razem 45.1