Historia pary nr 49
Stanisław Borowiec -Zbigniew Domański

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 11 NS -630 0.0
12 NS +140 35.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 13 NS -100 31.6
14 NS -420 47.5
- 15 NS średnia 50.0
16 NS średnia 50.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 17 NS +980 87.5
18 NS -420 10.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 19 NS -150 10.0
20 NS +100 45.0

Wynik 36.6
+/- 2.0
Razem 38.6