Historia pary nr 50
Sammy Bałdysz -Zofia Bałdysz

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
- 11 NS średnia 50.0
12 NS średnia 50.0
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 13 NS -600 13.2
14 NS -450 7.5
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 15 NS +140 80.0
16 NS 60/60 60.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 17 NS +230 0.0
18 NS +50 65.0
Marek Michalski -Dariusz Wincenty 19 NS +110 95.0
20 NS +300 80.0

Wynik 50.0
+/- 2.0
Razem 52.0