Historia pary nr 51
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 11 NS -150 10.0
12 NS +170 45.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 13 NS +100 50.0
14 NS -420 47.5
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 15 NS -110 17.5
16 NS -50 5.3
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 17 NS +480 37.5
18 NS +50 65.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 19 NS -100 35.0
20 NS -90 10.0

Wynik 32.2
+/- 0.0
Razem 32.2