Historia pary nr 52
Marek Michalski -Dariusz Wincenty

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jerzy Neter -Jerzy Zatorski 11 EW -130 12.5
12 EW +200 87.5
Stanis³aw Borowiec -Zbigniew Domański 13 EW +100 68.3
14 EW +420 52.5
Cathy Ba³dysz -Marek Ba³dysz 15 EW +110 82.5
16 EW -420 47.3
Pawe³ Ofman -Tadeusz Skowroński 17 EW -980 12.5
18 EW +430100.0
Sammy Ba³dysz -Zofia Ba³dysz 19 EW -110 5.0
20 EW -300 20.0

Wynik 48.8
+/- 0.0
Razem 48.8