Historia pary nr 53
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski

historia2

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 11 NS -170 5.0
12 NS -200 12.5
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 13 NS +200 78.8
14 NS -420 47.5
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 15 NS +100 62.5
16 NS +420 52.6
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 17 NS +980 87.5
18 NS -420 10.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 19 NS -100 35.0
20 NS +90 32.5

Wynik 42.4
+/- 0.0
Razem 42.4