Historia pary nr 11
Stanisław Gołębiowski-Mirosław Miłaszewski

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 1 EW +500 99.8
2 EW -50 44.7
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 3 EW -110 75.0
4 EW +200 70.0
Jan Janik -Aleksander Poznysz 5 EW -100 29.0
6 EW -300 0.1
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 7 EW +100100.0
8 EW -140 20.0
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 9 EW +790 94.6
10 EW -650 44.7

Wynik 57.8
+/- 0.0
Razem 57.8