Historia pary nr 13
Leszek Urbańczyk -Zofia Wróblewska

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Jan Janik -Aleksander Poznysz 1 EW +100 0.1
2 EW -100 15.8
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 3 EW -800 2.5
4 EW -140 32.5
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 5 EW +100 60.5
6 EW +620 57.8
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 7 EW -620 52.5
8 EW -110 45.0
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 9 EW -130 36.8
10 EW -650 44.7

Wynik 34.8
+/- 0.0
Razem 34.8