Historia pary nr 15
Jerzy Romańczyk -Ryszard Menzfeld

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Tomasz Baj -Jan Dawidowski 1 EW +200 26.3
2 EW -50 44.7
Kazimierz Beyer -Maciej Rochowicz 3 EW -130 37.5
4 EW +300 85.0
Jan Grygier -Andrzej Witkowski 5 EW +200 92.0
6 EW +620 57.8
Jan Janik -Aleksander Poznysz 7 EW -650 17.5
8 EW -110 45.0
Ewa Malanowska -Krzysztof Dziekański 9 EW -130 36.8
10 EW -650 44.7

Wynik 48.7
+/- 0.0
Razem 48.7