Historia pary nr 16
Marek Rużyło -Aleksander Skorupa

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 1 EW +200 26.3
2 EW -100 15.8
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 3 EW -130 37.5
4 EW -200 17.5
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 5 EW -100 29.0
6 EW +800 92.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 7 EW -100 95.0
8 EW -150 0.0
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 9 EW -420 5.3
10 EW +300 89.3

Wynik 40.8
+/- 0.0
Razem 40.8