Historia pary nr 17
Tadeusz Łukasiewicz -Janusz Pękala

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 1 EW +200 26.3
2 EW -150 5.3
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 3 EW -110 75.0
4 EW 4 pasy 55.0
Zenon Suszko -Krystyna Augustyniak 5 EW 60/60 60.0
6 EW 60/60 60.0
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 7 EW -620 52.5
8 EW -110 45.0
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 9 EW -140 26.3
10 EW -500 73.6

Wynik 47.9
+/- 0.0
Razem 47.9