Historia pary nr 19
Mieczysław Gawlik -Jan Oleszczuk

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 1 EW +450 76.2
2 EW +90 68.3
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 3 EW -150 20.0
4 EW -140 32.5
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 5 EW -110 8.0
6 EW +130 26.3
Bronisław Grybel -Andrzej Barełkowski 7 EW -620 52.5
8 EW -70 75.0
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 9 EW 60/60 60.0
10 EW 60/60 60.0

Wynik 47.9
+/- 0.0
Razem 47.9