Historia pary nr 20
Leszek Federowicz -Jarosław Kowalik

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Marian Szymonowicz -Krzysztof Ćwik 1 EW +450 76.2
2 EW +120 89.3
Grzegorz Czapulak -Adam Cybulak 3 EW -130 37.5
4 EW -200 17.5
Alojzy Gomółka -Ryszard Rączkowski 5 EW +100 60.5
6 EW +620 57.8
Roman Jankiewicz -Jan Pawlikaniec 7 EW -650 17.5
8 EW +100100.0
Andrzej Bartosik -Stanisław Cieśla 9 EW -130 36.8
10 EW -650 44.7

Wynik 53.8
+/- 0.0
Razem 53.8