Historia pary nr 22
Jacek Zmarzły -Paweł Litwiński

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 1 EW +450 76.2
2 EW +110 81.5
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 3 EW -110 75.0
4 EW +200 70.0
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 5 EW -110 8.0
6 EW +620 57.8
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 7 EW -200 80.0
8 EW +50 95.0
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 9 EW +300 78.8
10 EW-1100 8.0

Wynik 63.0
+/- 0.0
Razem 63.0