Historia pary nr 23
Czesław Bogusławski -Zdzisław Kowal

historia3

Przeciwnicy Rozd. linia NS EW %
Zbigniew Ciereszko -Zbigniew Samek 1 EW +200 26.3
2 EW -200 0.1
Andrzej Iwasiów -Zdzisław Miezianko 3 EW +50100.0
4 EW -140 32.5
Szymon Rajchman -Zbigniew Szanduła 5 EW +100 60.5
6 EW +620 57.8
Bronisław Baran -Aleksander Czajka 7 EW -500 75.0
8 EW -140 20.0
Zbigniew Sobczyk -Janusz Drozdowski 9 EW -400 13.2
10 EW-1100 8.0

Wynik 39.3
+/- 0.0
Razem 39.3